شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
جاويد خليج هميشه فارس.خدا لعنت کنه شاهو گند زد با اون قراردادش وگرنه الان ملت شيعه و مظلوم بحرين هم انقدر اوارگي و زجر نمي کشيدن به نظرم اگه بحرين و اذربايجان بازهم به کشورمون اضافه شن خيلي وضع بهتري دارن.چون علت اصليش داشتن يه رهبر خوب واگاهه.رهبر عزيزمون با تفکرات ماهرانشون بارها وبارها تونستن پوز دشمنو به خاک بمالونن دمشون گرم
چراغ جادو
***سلام خليج فارس***
رتبه 0
0 برگزیده
212 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
***سلام خليج فارس*** عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top