شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ يک مجري وهابي ادعا کرد؛<br>هنوز هيچ کس در بحرين کشته يا شکنجه نشده است!!
اين مجري وهابي، فقط کشتن است که ظلم و ستم محسوب مي شود در حالي که زندان و شکنجه، اخراج از کار و جلوگيري از تحصيل و تخريب اماکن مقدس نيز ظلم محسوب مي شود که گويا وهابيون اينها را ظلم به حساب نمي آورند در حالي که از ابتداي تظاهرات مسالمت آميز مردم بحرين، تاکنون صدها نفر شهيد و افراد بسياري به زندان افتاده يا مورد شکنجه قرار گرفته اند و يا از کار اخراج شده اند.7
ساعت دماسنج
***سلام خليج فارس***
رتبه 0
0 برگزیده
214 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
***سلام خليج فارس*** عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top